Saturday, November 1, 2014

Những con chó hoang!


Những đứa con hoang đã về chầu đất mẹ
Đảng cộng sản Việt Nam là những con chó ghẻ lạc đường
Chúng là loài cầm thú thì nào biết Quê Hương
Và vô cảm trước những đau thương của đồng chủng.


Loài chó dại thì biết đâu là sai, đâu là đúng!
Càng lê thân thì càng lún thêm sâu
Những bước hoang, chúng gục mặt cúi đầu
Miệng luôn sủa muôn tâu vạn tuế.

Quân đội nhân dân?
Cũng chẳng phải là đoàn quân tinh nhuệ
Chúng được nuôi bởi những tay đồ tể hung tàn
Một tập thể ô hợp được dẫn dắt bởi những ngụy quan
Tay sai cho giặc lấy qui hàng làm chiến lược.

Bộ Cá Tra trung ương đảng, toàn những tên bán nước
Đem Quê Hương làm những cuộc cá cược đổi trao
Trên bàn tiệc hôi tanh chúng uống máu đồng bào
Hùa với giặc, cùng nhau câu thắm thiết.

Giặc Tàu thủ đoạn đầy âm mưu...chúng vẫn biết
Nhưng làm ngơ...mặc nước Việt vong nô
Vì muốn yên thân, nên chúng không dám vạch mặt cáo Hồ
Tên gián điệp rước voi về dày mồ dân tộc.

Những con chó tuy mang dáng Việt nhưng chúng đà mất gốc
Cấu xé khối dân thành tang tóc đau thương
Cùng với giặc, kết cấu thành một phường
Ôi đau đớn cho Quê Hương đầy tủi nhục.

Thượng Đế hỡi
Sao dân tôi vô phúc?
Sao nước tôi trong tù ngục triền miên?
Giờ dân tôi khốn khổ khắp ba miền
Mong giải cứu khổ nạn, sớm thoát bọn thú điên dày xéo. 
 


No comments: