VÌ TƯƠNG LAI CHO VIỆT NAM -4 DEMOCRATE FOR VN!


Các bạn có thể đóng góp cùng Ban Biên Tập đấu tranh vì Một Việt Nam tốt đẹp hơn.
Dưới đây là cách các bạn tài trợ mà vẫn giữ kín được tên tuổi của mình.
Hướng dẫn Tiếng Việt:

1. Các bạn Download để tạo Bitcoin qua Website này:http://www.weusecoins.com

2. Tạo Tài khoản tại đây: https://mtgox.com/

3. Thực hiện tài trợ và gởi về đây: http://www.picvalley.net/u/2518/140619878412028697271352841408YO2A21okFDKtKawOZudk.PNG

 In English
If you would like to help bring democracy to Vietnam you can contribute by following this guide.

Follow the step by step directions.

1. Download and setup a bitcoin wallet by
    following the directions at : we use coins

2. Next Create an account at :MT GOX

3. Use Mtgox to aquire bitcoins using the currency of your choice.

4. While at the Mt.Gox site use funding options and select the withdraw funds tab.

5. Enter the amount you would like to send and put the address from Here or Here into the address section.

6. Send the bitcoins to our Bitcoin address and congratulate yourself for helping bring democracy to Vietnam!

We need bitcoins to fund everything that happens at Quanlambao!

Thanks - Xin cám ơn !

No comments: