Monday, May 19, 2014

Đi chết đi ĐCSVN*

  Nguyên Thạch (Vualambao)

 Đảng sẽ chết trong cô đơn lặng lẻ
Đáng một đời cho những kẻ lu manh
Đồng chí kề bên, sẽ đập phá tan tành
Để chứng tỏ là đàn anh vĩ đại.


Tập thừa biết VC không thể đu dây mãi
Rồi một ngày sẽ rẽ phải bỏ Tàu
Chuyện phản thùng, không trước thì sau
Nên Tập quyết định, cầm đao chém trước.

Dưới mắt Tập, VC là bọn tính gian làm ngược
Nên ra tay thủ trước là hơn
Vùng biển Đông, bóng thằng Mỹ chập chờn
VC sẽ van lơn...xin làm ơn cứu giúp.

Thuận thời cơ Tập khai màn đánh úp
Cho VC đi húp cháo rùa
Dư khối tiền, đảng Tập sẽ mua
Người gốc Hán làm vua đất Việt.

Nghĩ thật tiếc!
Chuyện đời đáng tiếc!
VC trước đây chẳng biết thừa cơ
Cho dân được tự do theo Mỹ dựng cờ
Để giờ phải bơ vơ số phận!.

Súng đạn rỉ sét...lấy gì xung trận?
Đã không bạn bè, mà dân lại hận cái đảng ngu
Cầm nắm vận mệnh quốc gia bởi những thằng điếc thằng mù
Đẩy dân tộc vào ngàn thu nô lệ!.
 
Đảng đi chết *
Và hãy để toàn dân quyết định trước khi quá trễ!.
Nguyên Thạch
--------------
* Lời của Nguyễn Phương Uyên (Hàm Trí-Bình Thuận)


 


No comments: