Tuesday, August 6, 2013

Bùi Tín: Cần Một Tuyên Ngôn Tự Do Của Nhân Dân Việt Nam

Vualambao  - Mấy năm nay tôi được một số anh em ở trong nước trực tiếp sang Pháp hay sang Hoa Kỳ gặp, và qua những trao đổi bằng thư từ, anh em có nó rõ rằng những lực lượng anh em chúng ta trong và ngoài nước nên bàn bạc với nhau, và hiện nay đã bắt đầu sự bàn bạc để ra một Tuyên Ngôn Tự Do Của Nhân Dân Việt Nam. Chúng ta biết rằng là cách đây 68 năm, từ 1945, ông Hồ đã đọc Tuyên Ngôn Độc Lập ở Ba Đình. Cái TNĐL đó nó đã nói lên cuộc chiến đấu để giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp đã được thực hiện, và nhân dân ta từ nô lệ đã trở thành dân tộc có độc lập. Thế nhưng mà tôi nghĩ anh em đồng ý lúc bấy giờ chúng ta chưa hiểu hết được cái danh từ "độc lập". Chúng ta nghĩ đơn giản rằng chúng ta là thân phận nô lệ, thuộc địa, cho nên khi đã giành lại được độc lập, tức nhiên đồng thời cũng giành lại sự tự do. Chúng ta lầm lẫn cuộc cách mạng dân tộc với cuộc cách mạng dân chủ. Chúng ta đồng hóa cuộc cách mạng dân tộc với cuộc cách mạng dân chủ. Mà bây giờ nhìn trở lại, sau 68 năm, đây là một lổ hổng đáng tiếc, một lổ hổng chiến lược, một cái lổ hổng ghê gớm mà gần đây chúng ta càng ngày càng thấy rõ. Tức là chúng ta đã thoát khỏi cái nô lệ nước ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn bị cái tròng nô lệ của chính người bản xứ của mình. Tức là công dân VN hiện nay chưa có hoàn toàn tự do. Điều mỉa mai, chính những người đứng ra đọc cái Tuyên Ngôn Độc Lập đó, lại là người đã nêu lên cái khẩu hiệu, người ta gọi là trứ danh nhất: "Không có gì qúy hơn độc lập, tự do", thì chính con người ấy, đã có vẻ đang là độc lập, nhưng lại tịch thu kỹ cái tự do của công dân rồi bỏ trong hòm khóa chặt lại, và cho đến tất cả những người kế nhiệm từ ông Hồ cho đến nay, vẫn chưa mở hòm ra trao trả lại cho nhân dân đầu đủ cái Quyền Tự Do Của Công Dân. Thì tôi nghĩ, đây chính là vấn nạn lớn nhất của dân tộc VN ta trong gần 70 năm qua. Chính đây, cũng gắn với cái thảm họa mà chúng ta, lạc hậu về chính trị, chậm tiến về kinh tế và bị áp đặt, bị ảnh hưởng, bị uy hiếp, và thậm chí bị mất một phần gặm nhấm chủ quyền. Do đó chúng tôi nghĩ rằng, giành lại cái tự do của công dân cho xã hội, để xây dựng xã hội dân chủ, xây dựng chế độ pháp quyền là vấn đề chiến lược, không có gì quan trọng cả, nghĩa là phải đặt nó quan trọng như là giành lại độc lập trong tay thực dân Pháp và bây giờ là quá trình lấy lại tự do trong tay cái chế độ toàn trị của một đảng cầm quyền, và khi đảng cộng sản trên thế giới đã tan rã, khi mà Đảng CS Liên Xô là cột trụ là nguồn phản ứng, nguồn sức mạnh, đã tiêu tan, khi mà lý tưởng của Mao, của Marx rã rời.
Thế giới mới bây giờ còn lại cái dân chủ đa nguyên đa đảng, thì đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh. Thế thì tôi nghĩ lúc này là chậm nhưng vẫn là đúng lúc. Bởi vì đúng lúc này, trong nước đã có một bộ phận, hàng vạn trí thức đầu đàn đã ra những Tuyên Ngôn Chống Bauxide, Tuyên Ngôn Về Thay Đổi Hiến Pháp, Tuyên Ngôn Về Trưng Cầu Dân Ý, thế rồi sức ép của quốc tế về nhân quyền. Con người VN hiện nay thực sự chưa phải là con người đứng đắn, vẫn còn là nô lệ theo cái nghĩa, chưa được có lá phiếu dân chủ để chọn chính thức người lãnh đạo cho mình. Thế thì, do đó, hiện nay chúng tôi đang bàn bạc như thế, nó vỡ ra như thế và một bộ phận đã tự đứng ra bảo cho tôi biết và anh em đang trao đổi với nhau, xem giờ nên sửa chữa, bổ xung cho nó thế nào, để đầy đủ, cho nón gọn, cho nó dễ hiểu, cho nó hợp lòng dân.

Và tôi nghĩ là lần này, chúng tôi chuẩn bị một cuộc ra quân rất là hùng hậu. Cho đến nay, thì cái tuyến bố về thay đổi hiến pháp đã có 72 người đề xuất, rồi những ý kiến thay đổi hiến pháp trong đó có sửa đổi tên của ĐCS là không thích hợp và tên của nước CHXHCNVN, không còn thích hợp với chữ XHCN không có nội dung vì thế phải đề ra vấn đề là phải trưng cầu ý kiến và có hiến pháp mới, v.v... thì lại có 100 người đỡ đầu và số người ký ủng hộ việc thay đổi hiến pháp và từ bỏ cái Dự Thảo do quốc hội đã thông qua (cái Bản Dự Thảo đầu tiên) đã lên đến 15 nghìn người, 16 nghìn người gì đấy. Đây là một con số lớn, tuy chúng ta chưa hài lòng lắm, như vậy, chứng tỏ rằng không phải kiến nghị chỉ có 2 nghìn, 3 nghìn, 4 nghìn, mà bây giờ đã có trên 15 nghìn người, với tên tuổi rõ ràng, chức vụ, công việc, địa chỉ rõ ràng đến như thế. Và đến nay, chúng ta phải đưa ra cái Tuyên Ngôn Tự Do. Chúng ta khẳng định Tự Do là quyền tự nhiên của mỗi con người, của mỗi dân tộc, không phải xin phép ai hết. Không ai có quyền tước bỏ cái đó. Nếu cái này được sự đồng tình rộng rãi của đông đảo nhân dân trong nước, trong đó có đông đảo đảng viên và cơ sở. Tất cả mọi người yêu nước thương dân đi trước thời đại đó, mà có hai ba chục nghìn chữ ký hay hơn nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ là một sức ép tuyệt vời và điều đó chứng tỏ nhân dân ta đang ở thời kỳ thức tỉnh, và chúng tôi cũng xin báo trước để mỗi khi cái sự kiện đó xảy ra. Chúng tôi dự định sẽ bàn xong tháng 9 là tốt nhất, từ giờ tới đó là có thể hoàn thiện. Tháng 9 là tháng Tuyên Ngôn Độc Lập Ba Đình của 68 năm trước, thì phải có một Tuyên Ngôn Tự Do để bổ xung cho nó, phải cao hơn nó và được sự hưởng ứng lớn trong và ngoài nước, sẽ là một sự kiện mà quốc tế sẽ không thể bỏ qua, không thể không ủng hộ một cách mạnh mẽ. 16 vị đang tại vị đó, không thể tự bịt tai bịt mắt, như là đối với cái việc họ trưng cầu ý dân của văn kiện Đại Hội 11, anh chị em trí thức đã bỏ bao nhiêu công lao ra để họ góp ý, mà họ không chấp nhận lấy một ý kiến nào cả.}}Trên là nguyên văn lời phát biểu của ông Bùi Tín trong buổi Talk Show Nhà Báo Bùi Tín Nói Với Đồng Bào Quốc Nội ngày 4/8/2013, do phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH (Hoàng Long) thực hiện, được trực tiếp qua Diễn Đàn Hội Luận Phỏng Vấn Hiện Tình Việt Nam, thuộc hệ thống www.paltalk.com, và được truyền âm qua hệ thống FaceBook có trên 2500 đồng bào trong nước tham dự. Việc sắp sửa công bố một văn kiện Tuyên Ngôn Tự Do Của Nhân Dân Việt Nam vào khoảng thời gian tháng 9/2013 này là một sự kiện vô cùng quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Tuyên Ngôn này cộng hưởng với những hứa hẹn của ông Trương Tấn Sang sau chuyến đi gặp gỡ ông Obama:

1) Ông Sang cực lực phản đối thẳng thắn đường lưỡi bò 9 điểm của giặc Tàu, không hèn hạ như Nguyễn Tấn Dũng ấp úng, che đậy, không dám lên tiếng khi có cơ hội tại Sangri La tại Singapore vừa qua.
2) Ông Sang hứa hẹn sẽ gia nhập Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc trước cuối năm 2013.
3) Ông Sang hứa hẹn sẽ hoàn tất việc đàm phán với Hoa Kỳ để có thể gia nhập Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng trước cuối năm 2013.
4) Ẩn ý: Khi ông Sang trao bản sao bức thư của HCM gởi tổng thống HK Truman vào năm 1946. Trong bức thư này, HCM kêu gọi HK giúp đỡ cho VN thoát khỏi sự cai trị của thực dân Pháp. Và hôm nay, ông Sang, một lần nữa, kêu gọi KH hãy giúp đỡ cho VN thoát khỏi sự xâm lược của giặc Tàu với đường lưỡi bò 9 điểm, hòng chiếm đóng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, chưa kể những phần đất đã bị giặc Tàu đã xâm chiếm những địa danh lịch sử như: Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất (Lão Sơn) và khoảng 1000 cây số đường biên giới.
5) Ông Sang tái khẳng định cam kết ủng hộ Hiến chương LHQ và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, cũng như tôn trọng quyền tự do ngôn luận, và tự do lập hội.

Chuyến đi của ông Sang qua Hoa Kỳ, được xem rất khẩn cấp sau khi ông đã sang Tàu, cúi thật thấp đầu, để ký vào 10 văn kiện hợp tác với Trung Quốc, được xem là rất bất lợi cho Việt Nam. Chuyến đi HK này quả thật là một chuyến đi bất bình thường trong quan hệ ngoại giao. Qua lời mời lơi của ông Obama trong một Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tại Honolulu, Hawaii vào 12/11/2011, ông Sang xin được tiếp kiến ông Obama vào 25/7/2013, và ông Obama đã nhận lời, mặc dù ông đang rất bận. Sự việc xảy ra rất gấp rút nên chẳng theo thông lệ 21 phát đại bác, quốc yến, trải thảm đỏ, hoặc đích thân ông Obama đón tiếp tại phi trường cũng không có gì là lạ.

Qua những sự kiện xảy ra ở trên, chúng ta có thể suy đoán ông Sang đang bị áp lực rất lớn từ phía Tàu Cộng và Hoa Kỳ. Làm nghề đu dây khổ thiệt, bị anh Tàu hành hạ, chạy qua HK cầu cứu, chi bằng hãy thẳng thắn như ông Thein Sein xứ Miến Điện, dân chủ hóa đất nước, anh Tàu cũng chẳng làm gì được. Nên nhớ rõ, HK là một quốc gia không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của chủ nghĩa CS, bằng cớ là đã dựng Tượng Tưởng Niệm về cái của 100 triệu người vì CS tại Washington DC, nên chẳng có một lý do nào để có thể giúp đỡ Trương Tấn Sang, ngoại trừ Sang đầu hàng, chấp nhận dân chủ hóa VN. Dù cho ông Sang có đầu hàng, nhưng chúng ta không quên trách nhiệm của chính mình, tiếp tục đấu tranh quyết liệt cho việc Dân Chủ Hóa Việt Nam. Những hành động can trường của hơn 100 Bloggers VN với kháng thư Tuyên Bố 258 (vận động bỏ điều luật vô lý 258), 5 bloggers đại diện: Đoan Trang, Phương Dung, Thảo Chi, Anh Tuấn, và Lân Thắng đã qua Thái Lan để gặp các đại diện của Văn Phòng Cao Ủy về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc (OHCHR), Ủy Ban Bảo Vệ Ký Gỉa (CPJ), Tổ Chức Giám Sát Nhân Quyền (HRW), Liên Minh Báo Chí Đông Nam Á... trao tận tay kháng thư Tuyên Bố 258, là những việc làm vô cùng nhức nhối của Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng.

Được biết 2 bloggers Thảo Chi và Phương Dung đã bị bắt ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất trong chuyến đi từ Thái Lan vào khoảng 8 giờ tối này 5/8/2013, nhưng sau đó đã được thả ra ngay sau 30 phút giam giữ vì công an bị nhiều áp lực từ đoàn người bloggers đang biểu tình và đang chào đón sự trở về của 2 bạn trẻ này.

Chưa kể Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng sẽ nhức nhối thêm, khi Cộng Đồng Việt Nam có thể kiện Bộ Ngoại Giao và ông Nguyễn Thanh Sơn nước CHXHCNCN 3 tội vu khống:

1) Cộng Đồng đi biểu tình vì tiền.
2) Cộng Đồng đi biểu tình vì chống phá đất nước VN.
3) Cộng Đồng đi biểu tình vì phá hoại sự bang giao Việt-Mỹ.

Ông Sơn, đại diện cho BNG vu khống tập thể Cộng Đồng khi biểu tình phản đối Trương Tấn Sang, nên sẽ trở thành một vụ kiện tập thể (Class Action). Khi bắt đầu vụ kiện, sẽ có thông báo cho tất cả đồng bào đi biểu tình hôm đó trên báo chí, mạng, và đồng bào sẽ gởi tên, tuổi, địa chỉ đến văn phòng luật sư được thuê đứng ra kiện. Vụ kiện tập thể như thế này, khi thắng kiện sẽ được tiền bồi thường rất cao, lên đến 500 triệu USD hoặc từ 2 đến 10 tỉ USD là chuyện vẫn có thể xảy ra. Giả sử khi thắng kiện được 10 tỉ đô, có thể tiền phí tổn cho luật sư là 40%, văn phòng LS được 4 tỉ, còn 6 tỉ chia đều cho tất cả mọi người tham dự, thí dụ 1000 người biểu tình tham dự vụ kiện, mỗi người sẽ nhận lãnh được số tiền đền bù là: 6 tỉ /1000 = 6 triệu USD. Ở HK này, tiền bồi thường danh dự là vô gía, nên rất có thể xảy ra, và xác xuất thắng kiện rất lớn. Sơn không cần móc tiền túi ra, Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN sẽ thay mặt Sơn bồi thường. Cách đây chỉ 5,6 ngày, cậu sinh viên tên Chong được City San Diego bồi thường 4.1 triệu USD vì cảnh sát đã vô tình bỏ quên anh Chong trong tù, tới 4 ngày không ăn uống.

Xem ra, từ đây đến cuối năm, sẽ có rất nhiều tin tức đặc biệt và nhiều sự thay đổi rất ngoạn mục là điều chắc chắn.

05/08/2013

Mylinhng@aol.com

No comments: