Saturday, May 24, 2014

Mau vùng lên phá tung xiềng xích


Nguyên Thạch (Vualambao)

Dân đã rõ, ai là những tên phản bội

Ai là Việt gian
Ai quì gối đê hèn
Ai là quân cướp cạn
Ai uống máu dân đen
Bộ chính trị
Trung ương đảng
Là tập thể những tên hèn bán nước.

Chúng đã gây bao khốn khổ, bao lầm than...khiến dân ta xuôi ngược
Chạy kiếm từng đồng
Bữa được bữa không!
Trong khi bọn chúng biệt thự rượu ngon...xe đỏ, xe hồng
Quyền, tiền thu gọn...lại thêm cuồng ngông hống hách.

Ai?
Chúng ta đã rõ, giờ phải vùng lên khử sạch
Bộ chính trị, Trung ương đảng là ách vong nô
Mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chính tên Hồ
Đã du nhập thứ tam vô khốn nạn.

Chính chúng là những thằng đem nước, đem dân dâng bán
Là những tên Thái thú triều đại Hán dã tâm
Chính chúng là những tên đồ tể dồn dân vô ngục tối giam cầm
Là lạc hậu
Là khốn khổ
Là hờn căm thù hận!.

Cuộc chiến hôm nay
Toàn dân xung trận
Chống ngoại bang xâm lấn quê cha
Vạch mặt điểm tên những kẻ nội thù đã bán đứng sơn hà
Chính chúng là bọn Việt gian tà ma quỉ dữ.

Trận chiến này, ta quyết không tha thứ
Khối hận căm đã tồn trữ bao năm
Hãy vùng lên phá tung xiềng xích giam cầm
Dựng cách mạng cho ngàn năm thế hệ


Không
Triệu lần không
Chúng ta không là giun dế.
Nguyên Thạch 


No comments: