Tuesday, January 21, 2014

Góp xuân vài câu đối
(Nhằm góp thêm cho nền văn hóa dân gian về những câu đối vào thời sản, mời quí còm sĩ phụ một tay cho kho tàng thêm phong phú.)


Câu đối của dân

Xuân vắng quê hương, mai trắng héo
Đông về đất nước, rũ màu tang!.


Tết đến, nhà không, không bánh mứt
Đầu năm, lặng lẻ, chẳng dưa hành!.


Suốt mùa dân ruộng không thu nhập
Quanh năm nhà nước lúa đầy bồ
Dân đen khốn khổ, ăn không đủ
Quan chức hả hê, nhậu X.O.


Đầu năm ra phố, cờ đỏ, băng rôn giăng nhô nhố
Mùng Một xuất hành, màu máu với mớ chữ ngố...cả năm xui!.


Xuân đến không tiền vỗ bụng rau sôi ọp ẹp
Tết nhứt nợ đòi, bấm cật nhói niềm đau!.


 
Câu đối cho đảng
 
Xuân Giáp Ngọ, ước mong tòa mã đáo
Ngựa đầu năm, mau đá án thành công.
 
Đầu năm mừng xuân, không mừng đảng
Cuối năm mừng đảng hết mùa xuân.Xuân đến xuân đi bảy mươi năm, vu vi như mây thoáng
Đảng già thất thập cổ lai hy, ắt phải bị gió cuốn đi.


Nguyên Thạch

NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT CỦA QLB & CÁC VỤ ÁN

No comments: