Thursday, August 1, 2013

Nhân dân Việt Nam cần khởi kiện người ký Nghị định 72 lên Liên Hiệp Quốc và Toà Án Nhân quyền Thế giới!

Cái nghị định 72  vừa ký ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9-2013 sẽ trở thành Luật trên cả Luật để tống các Bloggers vào nhà đá!

Hiến Pháp Việt Nam trong Điều 69 đã quy định rõ:

"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật."Song Nghị định 72 ký ngày 19-7-2013 đã hoàn toàn phủ định cả Hiến Pháp Việt Nam mà ai cũng rõ cội nguồn sâu sa của nó là để làm cơ sở trấn áp nhân dân Việt Nam, những người có tri thức, những người có kiến thức đủ sức phân tích, tổng hợp thông tin ngay chính từ những cơ quan truyền thông chính thống đang bị kiểm duyệt ngặt nghèo của Ban Tuyên giáo Trung Ương và của Chính Phủ.

Một Chính Phủ trắng trợn vi phạm luật pháp thế này ai sẽ là người xét xử???

Nhân dân Việt Nam cần phải đồng lòng khởi kiện người đã ký ban hành cái Nghị định không hợp hiến, vi phạm quyền tối thiểu của con người lên Liên Hiệp Quốc, lên Toà Án Nhân quyền Thế giới.

Lãnh đạo của Nam Tư cũ đã bị bắt và đưa ra xét xử tại Toà Án Quốc Tế chỉ vì hạ lệnh khủng bố, giết hại vài trăm người. Nay lãnh đạo Việt Nam ngang nhiên ký một Nghị định vi hiến để khủng bố, giết hại hơn 80 triệu nhân dân Việt Nam chỉ để nhằm bưng bít sự tàn bạo, kéo dài sự thống trị toàn dân tộc bằng độc tài, phát xít, tham nhũng; biến cả dân tộc Việt Nam phải sống trong một nhà NGỤC khổng lồ.

Đây chính là tội ác nhân loại cần được Toà Ấn Quốc Tế bắt đưa ra xét xử cho toàn thế giới chứng kiến.

Nhân dân Việt Nam

1 comment:

Nên làm gương said...

Người viết bài này sao không khởi kiện trước để làm gương?