Friday, May 30, 2014

Ảnh trong tuần 16 chữ vàng (十六字方针)

Láng giềng khốn nạn
Cướp cạn lâu dài
Hướng tới tương lai
Nhập hai thành một


4 tốt  

Thiên triều tốt
Thái thú tốt
Bán nước tốt
Nô lệ tốt


(Nguyên Thạch sửa lời)


--------------------------------   
- Nhận xét của người dân về vụ côn an hèn hạ đánh chị Trần Thị Nga gãy tay chân khi người phụ nữ này đang bế 2 con nhỏ.

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ảnh của Thuy Trang Nguyen.

Nguồn: Trên mạng
 
 


No comments: