Thursday, December 5, 2013

Ông Lê Hiếu Đằng: XHCN chỉ là ảo tưởng!QLB - Hiện tượng Lê Hiếu Đằng đang xôn xao dư cư mạng. Mời các bạn nghe thêm ý kiến của học giả từ trong "chăn mới biết chăn có rận"!!!

 


No comments: