Sunday, July 1, 2012

Hai Tổng Bí thư và một quyết tâm chống tham nhũng

CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH

Nếu cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dùng khái niệm “Im lặng đáng sợ” để chỉ biểu hiện vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân, 25 năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “sốt ruột” khi nhìn vào đâu cũng có hiện tượng tham nhũng, hư hỏng.
Cách đây 25 năm, trên trang nhất báo Nhân dân đăng bài viết “Những việc cần làm ngay” của tác giả N.V.L. Với quan điểm “Nhổ cỏ dại, diệt sâu rầy thì lúa mới mọc lên”, tác giả- cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã mở đầu một chuyên mục nổi tiếng về chống tiêu cực, được nhiều tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Cũng từ đó, công cuộc đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng ngày càng công khai hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.
Nếu 25 năm trước như một sự khởi đầu, Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã tuyên chiến với tệ quan liêu, tham nhũng bằng một loạt bài viết “Những việc cần làm ngay” được đăng trên báo Nhân dân, bắt đầu từ ngày 26/5/1987.
Mới đây, trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta coi tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với Đảng cầm quyền.
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XI, một lần nữa Đảng ta nêu quyết tâm phòng chống tham nhũng bằng việc quyết định Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị và thành lập Ban Nội chính Trung ương với chức năng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Trước đây, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dùng khái niệm “Im lặng đáng sợ” để chỉ biểu hiện vô cảm, vô trách nhiệm, phớt lờ ý kiến của nhân dân. 25 năm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “sốt ruột” khi nhìn vào đâu cũng có hiện tượng tham nhũng, hư hỏng. Và người đứng đầu Đảng ta cho rằng: “Chống tham nhũng phải dựa vào nhân dân, dựa vào đảng viên".
Chính vì thế, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng cần phải tạo điều kiện và sẽ là có lỗi khi để người dân còn lo ngại, chưa dám nói thẳng, nói thật, đóng góp ý kiến.
Đảng và Nhà nước luôn trân trọng các ý kiến đóng góp của người dân, mong muốn họ thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình để nhận xét, đánh giá thẳng thắn, chỉ ra những yếu kém trong công tác quản lý, điều hành đất nước, trong đội ngũ cán bộ. Bởi, thành công trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và trong đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng một phần rất quan trọng là từ sự đóng góp ý kiến, nhận xét thẳng thắn, dám chỉ ra những sai phạm cụ thể của cán bộ, đảng viên.
25 năm trước, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thẳng thắn đưa ra quan điểm “Cần đưa các nhân tố mới lên lấn dần tiêu cực nhưng đồng thời vẫn phải quyết liệt chống tiêu cực thì nhân tố đó mới có đất sống, giống như ta nhổ cỏ dại, diệt sâu rầy thì lúa mới mọc lên được” để kiên quyết tuyên chiến với cái xấu, cái tiêu cực trong Đảng và trong xã hội.
Tinh thần ấy một lần nữa lại được những người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta khẳng định: Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của Ðảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước.
Những bài viết sâu sắc, rực lửa chiến đấu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đề cập trúng những vấn đề trọng tâm, bức xúc nhất trong đời sống xã hội. Nó không chỉ “đúng” và “trúng” tại thời điểm ấy mà luôn có tính thời sự, luôn mang tính chiến đấu.
Nó “đúng” và “trúng” cả trong thời điểm hiện tại khi Đảng và Nhà nước ta khẳng định mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng là nhất quán và không bao giờ thay đổi. Phải nói rằng, trong suốt quá trình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ trương ấy, tinh thần ấy đã khơi dậy ngày càng cao ý chí đấu tranh đến cùng đối với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.
Thời gian qua, tệ quan liêu, tham nhũng, thái độ vô cảm, vô trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên quả là đáng lo ngại, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thậm chí là nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ. Bởi thế, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong công tác Đảng và đặt ra nhiệm vụ cấp thiết cần phải làm ngay để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó điều cốt lõi là công tác cán bộ và đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng.
Tuy rằng cuộc đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng đang còn nhiều rào cản, nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tiếp nối tinh thần từ những bài viết, những việc làm cụ thế của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân cùng với những quyết sách hợp lý, sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, gây dựng niềm tin giữa dân với Đảng, Đảng với dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước./.
Đàm Hoa/VOV1

14 comments:

Việt Quốc said...

Thư ngỏ gửi các chiến sĩ Dân Chủ tại hải ngoại.

Tư duy không thích sự đa diện chính là mầm mống phát sinh tư tưởng muốn xây dựng xã hội đồng chất. Tư tưởng xây dựng xã hội đồng chất chính là cái đã đẻ ra phát- xít Đức cũng như CNCS mà cao trào là tệ diệt chủng và đấu tranh tiêu diệt giai cấp khác với mình nhằm xây dựng một xã hội đồng chất. Tư tưởng dân chủ thật sự là luôn luôn tìm cách để các hệ tư tưởng dị biệt có thể cùng tồn tại. Đó chính là xã hội phi đồng chất, xã hội đa diện. Làm sao chung sống hòa bình không có giá trị ưu tiên tồn tại và phát triển với kẻ đối lập, kẻ khác mình thậm chí kẻ chống mình một cách phi bạo lực chính là thử thách cho một nhà hoạt động dân chủ thật. Tìm cách để kẻ chống mình bằng bạo lực từ bỏ bạo lực để cùng tồn tại là tài năng và lương tri dân chủ.


http://tuquyet.blogspot.com/

Anonymous said...

N.V.L có nghiã Nói Và Làm tức Nguyễn Văn Linh.Ông đã nhìn được viễn tượng của đất nước và dân tộc vì vậy ông đã dùng bút hiệu để nói lên những suy tư cuả mình nhằm canh tân đất nước để mọi người dân hết lầm than, khác với Hồ Chí Minh dùng bút hiệu để đánh bóng bản thân mình.Còn Ông N.P.T tức Noí Phải Thật ! rất nhiều người bảo là Trọng lú có nghiã là lú lẩn , ngu đần, nhưng tôi nghỉ ông ta không đến nổi Lú lắm đâu.Hiện nay nếu ông biết thức thời thì liên minh với ông S.T.T tức Sẽ Trừng Trị là ông Trương Tấn Sang thì sẽ làm được mọi chuyện.Tôi đã từng nhậu với 3dủng lúc hắn ta còn thứ trưởng công an, tay nầy ba bựa lắm !

Anonymous said...

các ông nói thế nào chứ đừng lừa chúng tôi như bà HIỀN ĐỨCtâng bốc hết cỡ khi ddngj đến quyền lợi các ông thì các ông cho bà có tội .nghe các ông bảo xây dựng đảngchúng tôi phê bình góp ý các ông lại đổ cho la phá rối phản đông .mưu mô tâm địa các ông không biết đâu mà lường.yêu nước thì các ông không cấm ,yêu đất và biển các ông bỏ tù

Cuội Baxạo said...

Sự thật là chống tham nhũng không khó nhưng có quyết tâm chống thực sự hay không.Hơn một phần tư thế kỷ từ thời ông TBT Nguyễn Văn Linh đến thời ông Nguyễn Phú Trọng thì tham nhũng không hề giảm đi mà tăng thêm cả về số lượng, tính chất, mức độ và đặc biệt bao trùm lên toàn bộ cơ quan cao nhất.Như vậy chúng ta chỉ hô hào chống tham nhũng bằng miệng, có xử lý cũng chỉ mất tên thuộc loại tép riu. Dân mất lòng tin về chống tham nhũng từ lâu rồi.Nếu thật sự muốn chống tham nhũng phải thực hiện như sau :Dựa vào dân và trong vòng 1 năm đưa tất cả bọn tham nhũng không kể địa vị chức vụ, quyền hạn cao thấp(tham ô, ăn cắp, cố ý làm trái, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi) tự 500 triệu đồng trở lên vào lò hơi ngạt để chuyển chúng sang thế giới bên kia, còn tài sản của chúng phải tịch thu triệt để.Bọn tham nhũng ít hơn thì đưa đi lao động khổ sai (pháp luật phải bổ sung thêm hình phạt này).Chiếu cố ,giảm án một phần cho bọn hối cải, tự nguyện nộp lại tài sản do hành vi tham nhũng mà có.Đây mới thực sự là hành động mạnh mẽ nhằm cắt khối ung nhọt của xã hội Việt Nam và làm được như vậy chắc sẽ có khỏang hơn chục vạn tên 'Đầy tớ của nhân dân" về cư ngụ nơi địa phủ mà chẳng cần phải thực hiện tinh giảm biên chế và bổ sung được một khoản rất lớn cho ngân sách.
Chắc đảng, nhà nước chẳng dám làm theo cách này dù chỉ là 0,01% vì hết sạch cán bộ rồi, lấy ai mà làm việc như lời ông Nguyễn Sinh Hùng đã từng nói.Thế mới biết là dân Việt Nam phải sống chung với tham nhũng mà thôi cho đến khi nào vẫn còn chế độ độc tài, độc quyền lãnh đạo của...

Anonymous said...

dùng vũ khí phê và tự phê bình để chống tham nhũng đó là cách hát cải lương của đờn ca tài tử miền tây nam bộ thui.....

Anonymous said...

sẽ không chống được tham nhũng nếu không dựa vào dân.Muốm dựa vào dân thì phải dân chủ ,công khai minh bạch. Đảng cũng phải chịu sự giám sát của Quốc hội.

Anonymous said...

Giá như ông Nguyễn Văn Linh làm thêm 1 nhiệm kỳ nữa có khả năng tình hình VN có thể khác hơn bây giờ rất nhiều.... ?

bac ba phi said...

Chống tham nhũng biết bao nhiêu lần rồi mà càng chống càng tham nhũng dữ dội , Theo tôi , cái hệ thống độc đảng CS không làm được gì cả ! CHỈ ĐA ĐẢNG thôi !

Anonymous said...

nhảm nhí

Người Việt said...

Không chống được tham nhũng của cán bộ đảng CS thì nên xoá sổ cái đảng này đi

Anonymous said...

Lê Nin nói : "Cái gì giết chết chúng ta ? đó chính là chủ nghĩa quan liêu". Thấy rõ nhu cầu phải giải quyết, phải diệt trừ tham nhũng...đó là những nhu cầu từ cuộc sống mà không tận lực giải quyết thì dĩ nhiên phải dẫn đến sự đổ vỡ, thất bại, diệt vong !
Đừng nói là : Phải chấp nhận đau đớn để chống tham nhũng làm gì, vì một kẻ tham quan, bè phái cá nhân thì đồng chí của nó là ai ?...chắc chắn không phải của Chủ tịch Nước rồi và cũng không phải bạn của Tổng bí thư rồi !! vậy thì diệt nó có gì phải đau đớn ?!...trái lại tiêu diệt nó, xây dựng một xã hội dân chủ là tôn trọng máu xương của bao thế hệ đi trước, của bao người đã xả thân để có độc lập tự do ngày hôm nay !
Việt diệt trừ tham nhũng là việc làm cực khó, và càng khó hơn với người Việt Nam theo văn hóa phương đông...tam cương, ngũ thường đã ăn xâu vào máu của người Việt, đi đến cửa quan là "xin", mà hễ đã xin thì phải có người cho, vậy thì ai cho ? chắc chắn là quan cho rồi...cứ như thế mà làm thành một thứ văn hóa xin, cho ...như thế chính nguồn gốc văn hóa thiếu văn minh, thiếu dân chủ của chúng ta cần phải được điều chỉnh, cần phải sửa đổi, cần phải giáo dục lại từ bậc phổ thông để làm nền tảng xây dựng xã hội dân chủ ! Chỉ khi một xã hội thật sự dân chủ, thật sự tôn trọng con người thì mới có cơ hội hạn chế tối đa tham nhũng !
Phải làm cho mọi người dân nhìn những kẻ tham nhũng như sâu mọt,như cục thịt thừa, như một tế bào ung thư, như là đống phân...là thứ xấu xa, quái đản trong cuộc sống. Có như thế mới xây dựng được mảnh đất lành, làm cơ sở chống tham nhũng và xây dựng nhiều điều tốt đẹp khác được !

louielamson2000 said...

Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm Tổng Thống?

Phân hóa, phân chia, xâu xé dành quyền thâu tóm hệ thống Ngân Hàng ở Việt Nam, của cha con Ba Dũng và đàn em trong một thập niên qua. Đã và đang " CÀY NÁT NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. Các nhóm lợi ích + Mafia Đỏ & Đen được tạo dựng, và sinh sản ra trong thời gian Ba Dũng làm TĐ Ngân Hàng. Y Tá Ba Dũng dùng mũi kim chích rất chuyên nghiệp. Công An ngả về phe Ba Dũng? Quân Đội chính quy sẽ nhìn nhận ra sao?
Gia đình cha con Ba Dũng là một gia đình giàu nhất Á Châu? Cách đây 5 năm có tin đồn VN sẽ đổi tiền?
Kinh tế Việt Nam khấm khá gì hơn trong những năm tới? Ba Dũng và đám đàn em đệ tử, đã làm mất đi lòng tin của các nhà đầu tư trong ngoài nước rồi. Khi họ mất lòng tin thì đừng mong mà lấy lại. Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay cũng vậy. Đó là một sự thật mà bộ máy cầm quyền đầu não ở Hà Nội, hiểu và biết rất rõ. Tư Sang-Trọng lú sẽ dùng kim, dao kéo để giải phẩu ra sao cho con bệnh tham nhũng trong những thời gian tới?
Y Tá Ba Dũng và đám bộ hạ đàn em bắt mạch rồi.

"Tắt đèn".
" Tư Sang Trọng lú còn nhiều độc chiêu! Hùng Khiều Y Tá thả diều lên cao...

Anonymous said...

(NPT) - Nếu Phát Triển thì phải (TTS) - Trừng Trị Sạch tệ nạn tham nhũng

Anonymous said...

Tôi không tin chống tham nhũng lần này thành công. Vì NQTW-4 đã triển khai, mục tiêu là nhằm vào những người có chức quyền (chứ đảng viên không giữ chức quyền thì có gì đâu để tham nhũng?). Tuy nhiên, chống đâu chẳng thấy, chỉ khổ mấy người đảng viên không chức quyền như chúng tôi phải mất thời gian học tập, họp hành tự viết kiểm điểm. Cuối cùng NQTW-4 đưa ra nhiều khả năng bị vô hiệu hóa và đảng viên không có chức quyền, không có cơ hội tham nhũng phải chịu trận. Vì xem ra, việc triển khai không thể đạt kết quả, vì ngay đảng viên cũng không muốn nói thật. Người nói thật thì bị trù dập. Đúng ra NQTW-4 sau khi đã ra phải làm thật ráo riết. Hiệu quả tức thì của nó phải thấy được những kẻ tham nhũng phải chịu tội và đền bù tiền cho nhân dân. Đằng này, chưa thấy kẻ tham nhũng nào bị xử tội, trong khi tham nhũng bây giờ xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách, từ tên dân phòng ở làng xóm, tổ dân phố để cao nhất là ông "TT=tận tham" Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng muốn đạt được mục tiêu như NQTW-4 thì phải mạnh tay và quyết liệt hơn rất nhiều. Hay ông sợ, nếu làm vậy thì nhà mình sẽ bị đánh bom (do những kẻ mất lợi ích như Tấn Dũng, Bộ Công an, nhóm lợi ích...) tiêu diệt mình. Nếu có khả năng này thì ông cũng nên chấp nhận dấn thân vì hai chữ DÂN TỘC. Bảng vàng sẽ lưu tên ông trong sử sách!
Chúc ông thành công!
Xin ông nếu không làm quyết liệt thì bãi bỏ NQTW-4 cho đảng viên chúng tôi nhờ. Chúng tôi đang mệt mỏi vì phải kiểm điểm, mất thời gian mà không mang lại mục tiêu như ý định của ông đâu.