Wednesday, December 31, 2014

Thơ Xuân Năm Mới

 
Nguyên Thạch (Vualambao)

Xuân nơi cố quốc, xuân não nuột
Chiều trông biển đảo, muối xát lòng
Tám mươi năm đảng, đời hóa dại!
Mất thật rồi ư, giống Lạc Hồng?!.

******
Nguyên Thạch
No comments: