Monday, December 22, 2014

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2015

Ảnh Thu Nhỏ
 
Vua Làm Báo Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2015 đến quí bạn đọc, cùng thân hữu Năm Mới Như Ý. Nguyện cầu Quê Hương sớm thoát nạn cộng sản, sớm có được Tự Do Nhân Quyền và Dân Chủ.

Nhân tiện, xin chân thành cảm tạ quí vị đã ủng hộ VLB trong suốt năm qua.

VLB


  


No comments: