Friday, September 12, 2014

Ảnh trong tuần

- Kính thưa các bác đội, con xin đấu tố bác hồ ạ!
- Không được gọi bác, vì nó là công sản gian ác, em phải gọi nó bằng thằng!
- Dạ em đấu tố thằng hồ chí minh ạ!


Em thích mồ côi!.


Ảnh của Quyền Cao Xuân.

MƯỜI TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GIỌNG ĐỌC QUỲNH HƯƠNG


https://soundcloud.com/ietamongoa/muoi-toi-ac-dang-cong-san-viet-nam
 
 


No comments: