Thursday, June 5, 2014

Tởm thay ! Một lũ giòi


Nguyên Thạch (Vualambao)
 
Ngẫm nghĩ sự đời
Cũng lạ thay
Bạo quyền nhan nhãn
Sống từng bày
Đàn đúm kênh kênh
Dân rời rã
Trơ lớp xương còi sống lất lây.

Ta hận từng cơn
Quân đốn hèn
Sống bám máu xương khối dân đen
Nhởn nhơ dẫm nát bao hài cốt
Anh hào nghĩa khí
Đã bao phen.


Kẻ sĩ
Giương cờ dậy đấu tranh
Nói thay tiếng oán của dân lành
Chấp nhận hy sinh
Đường tù tội
Lũ sói a dua lại nhe nanh.


Nguyên Thạch


 


No comments: