Wednesday, January 1, 2014

Một người đứng lên - Triệu người đứng lên


Một người đứng lên, sẽ chìm vào lãng quên!
Trăm người đứng lên, vẫn còn bấp bênh!
Triệu người đứng lên, núi sông vang rền
Đứng lên
Đứng lên
Hỏi tội những kẻ buôn dân bán nước phải đền.


Ngày không xa, dân Việt Nam ta, đuổi quân gian tà
Ngày không xa, nước Việt Nam ta, mến yêu chan hòa

Ngày mai đây, góp tay dựng xây
Tình yêu thương, ngoại nội sum vầy

Đừng chờ mong, hãy mau lập công
Đừng thờ ơ, tiếng gọi non sông
Cứu lấy quê hương ơi giòng giống Lạc Hồng

Này chị, này anh, thôi bước quanh quanh
Mau cứu Quê Hương
Tổ Quốc ngàn xanh
Này mẹ, này cha, đau thương rên la
Hãy cùng đàn con đứng lên, giữ yên sơn hà

Thề nguyền, diệt tan vong nô
Quyết là triệu cơn sóng xô
Quét sạch chủ nghĩa tam vô
Cuốn trôi lũ quân côn đồ

Một cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay đưa lên (*)
Việt Nam núi sông vững bền.

Nguyên Thạch
---------------

(*) Thề không phản bội Quê Hương

No comments: