Friday, August 2, 2013

Những nhân vật ‘bá đạo’ nhất thế giới

Vualambao  - Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, các anh vẫn rất lạc quan.

ảnh minh họa


Hút thuốc mọi lúc, mọi nơi.

Anh rất phong cách.

Đâu có lạnh lắm đâu.

Vị sư và chú hổ.

Làm giấc cho sướng đã.

Thoải mái như nhà mình.


Anh không thích.

Bé nhưng rất lì.

Tinh thần lạc quan số một.

Các chú này đang làm gì thế nhỉ?

Ông giỏi thì vào mà đá!
Xã luận

No comments: