Wednesday, March 6, 2013

Lời trần tình của 3D


 Nước Tàu, Tổ quốc của tao
một sao tao hiến, sáu sao chung tình
nước Tàu là nước của mình
ta phải ủng hộ, đồng tình với nhau.

 Nước Việt, nào phải của tao
từ lâu đã có bác Mao dẫn đường
không biên giới, chung Quê hương
Tố Hữu đã phán… tình thương một nhà

đàn anh qua, mời qua
thằng nào phản đối Hoa cho vô tù
thằng nào nói… tao ngu
tao tống một phát vô tù chẳng chơi
nhớ chăng Hà Vũ dở hơi?
tưởng tao quân tử, lối chơi không hèn.

Ngày xưa tao bán đậu đen
rồi thành du kích nên quen côn đồ
tánh tao giống tánh bác Hồ
chơi xong mà nhận là đồ cực ngu.

Ngày xưa tao ở chiến khu
đã quen bắn Mỹ “ cắc cù “ A K
bây giờ Trung Việt một nhà
sướng rên bỏ mẹ, kêu ca làm gì?.

Được sống làm phận cu-li
cứ cúi mặt xuống xầm xì lụy thân
Trung Quốc là đại ân nhân
ơn đền nợ trả, đách cần nghĩ suy.

Tao thích, tao cứ nâng bi
đàn anh rêm mé, cười phì khen trao
Việt Nam thì có Dũng tao
cũng như Trung Quốc có Mao chỉ đường

Sá gì cái nghĩa cố hương!
Sài Gòn Hà Nội chung phường Bắc Kinh
Đảng tao là đảng quang vinh
Đề huề Tàu Việt thuận tình em…

Trần tình cho chúng bây xem.

Ba Dũng

Diễn nôm
Nguyên Thạch

1 comment:

Nguyên Thạch said...

Muôn tâu Hoàng Thượng

3D viết tiếng Tàu, thần dịch nôm nên quên mất chữ " anh " trong cấu giáp kết!.

Kính nhờ Hoàng Thương sai Thiên Lôi sửa giùm:

"Đề huề Tàu Việt thuận tình anh em"

Kính cáo cùng bạn đọc.

Nguyên Thạch