Thursday, November 13, 2014

Ganh nhau vì tiếng gáy!

Ganh nhau vì tiếng gáy!

 

(Phỏng theo thơ ngụ ngôn của  La Fontaine)

Chàng gà trống, đứng uy nghi bệ vệ

Dáng oai hùng để bảo vệ đám gà con

Cánh yếu thân mềm nên chỉ dựa vào gà trống để sống còn

Và gà trống phải biết chăm nom để đám gà non tồn tại.

Góc sân bên kia, một chàng gà trống khác nhìn gà trống bên này đầy ái ngại

Sợ tiếng gáy oai hùng, đám gà mái sẽ mê

Gà trống bên kia bèn giở món trò hề

Giương mồng se móng tứ bề đấm đá.

Trên cành cao có nhóm diều và quạ

Mắt chực chờ để hai gà trống chọi đá te tua

Khi cả hai mệt nhừ thì diều quạ sẽ là vua

Thảnh thơi đáp xuống tha hồ lùa đám gà con mà đớp. 

Cũng chỉ vì tiếng gáy mà hai chú gà trống choảng nhau vì không hợp

Chúng vì tranh giành cho bản thân

Nào vì lớp gà con

Chúng mãi đá dập đầu nhau thì sức lực đâu còn

Bảo vệ đám gà non cho vẹn tròn bổn phận!.

Chuyện cuộc đời, có khi cũng như hai con gà trống

Khi nhìn nhau cũng tạo ra nhiều gây cấn

Cũng ganh nhau, cũng chen lấn uy quyền

Bởi thế cho nên xã hội mới chia rẽ, cuộc sống mới muộn phiền

Chẳng khác chi loài gà!

Chúng sẽ bị đảo điên vì tiếng gáy.

Tuy vẫn biết trên kia là đám diều quạ sẽ tàn sát đám gà con nhưng chúng vẫn cố tình không thấy!.

 

Nguyên Thạch
Nguyên Thạch (Quanlambao)

(Phỏng theo thơ ngụ ngôn của La Fontaine)

Chàng gà trống, đứng uy nghi bệ vệ
Dáng oai hùng để bảo vệ đám gà con
Cánh yếu thân mềm nên chỉ dựa vào gà trống để sống còn
Và gà trống phải biết chăm nom để đám gà non tồn tại. 
Góc sân bên kia, một chàng gà trống khác nhìn gà trống bên này đầy ái ngại
Sợ tiếng gáy oai hùng, đám gà mái sẽ mê
Gà trống bên kia bèn giở món trò hề
Giương mồng se móng tứ bề đấm đá.Trên cành cao có nhóm diều và quạ
Mắt chực chờ để hai gà trống chọi đá te tua
Khi cả hai mệt nhừ thì diều quạ sẽ là vua
Thảnh thơi đáp xuống tha hồ lùa đám gà con mà đớp.Cũng chỉ vì tiếng gáy mà hai chú gà trống choảng nhau vì không hợp
Chúng vì tranh giành cho bản thân
Nào vì lớp gà con!
Chúng mãi đá dập đầu nhau thì sức lực đâu còn
Bảo vệ đám gà non cho vẹn tròn bổn phận!.Chuyện cuộc đời, có khi cũng như hai con gà trống
Khi nhìn nhau cũng tạo ra nhiều gây cấn
Cũng ganh nhau, cũng chen lấn uy quyền
Bởi thế cho nên xã hội mới chia rẽ, cuộc sống mới đầy dẫy muộn phiền
Chẳng khác chi loài gà!
Chúng sẽ bị đảo điên vì tiếng gáy.Tuy vẫn biết trên kia là đám diều quạ sẽ tàn sát đám gà con nhưng chúng vẫn cố tình không thấy!.


 
Nguyên Thạch
 
 


No comments: