Sunday, August 24, 2014

Đời đen như mõm chó!

Bầy chó Ba Đình. Tranh Babui.
Nguyên Thạch (Vualambao)


Chém cha một lũ chó
Ba Đình
Quanh năm cứ sủa chữ?
Quang vinh!
Đất nước?
Thì nát như tương ớt
Nhìn vào xã hội?
Thấy mà kinh.
Cả nước thi đua?
Lừa dối nhau
Suy đồi đạo lý!
Thấy mà đau
Tổ Quốc ngàn năm?
Tiền nhân giữ
Biển đảo?
Hôm nay lấy dâng Tàu.

Tin tức hàng ngày?
Chẳng gì vui
Tham quan cướp phá
Dân ngậm ngùi
Một bầy mụ mị
Quân xỏ lá
Đời như?
Mõm chó, màu đen thui.

Cơ chế?
Chẳng còn lối thoát ra!
Tự nó cột hết con người ta
Thời sản?
Tìm đâu nguồn hy vọng!
Sạch phố
Sạch dân
Sạch nước nhà.

Tiên sư cái lũ cộng ngông cuồng
Lập thành băng đảng?
Chúng đi buôn
Vì đất nước ư?
Xưa rồi Diễm!
Chán lên tới óc, bọn diễn tuồng.

Chúng cướp của công!
Cướp thẳng tay
Tiền mượn bao la
Nợ bao vây!
Dân Việt nghèo quá!
Làm sao trả?
Tuột quần hỏi Bác!
Tính sao đây?.

Bác nói: Bác chẳng biết tính sao!
Chúng nó và bác?
Giống như nhau
Con chẳng hơn cha?
Nhà vô phúc
Cả bầy bát nháo!
Chỉ dân đau.


 
 
Nguyên Thạch
 
 


No comments: