Saturday, August 2, 2014

CÓ PHẢI EM LÀ...

CÓ PHẢI EM LÀ...
Thơ: Nguyên Thạch
Nhạc: Như Ngọc Hoa
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Trình bày: Tâm Thư

 

 


 


No comments: