Monday, August 25, 2014

Ai xử ai?

Nguyên Thạch (Vualambao)

(Cho Bùi Thị Minh Hằng và các chiến sĩ Dân Chủ trước tòa án VẸM)
Chúng nó nói rằng: Xử công khai
Nhưng ngầm ra lệnh bắt những ai
Dám đến công đường nêu ý kiến
Xem bọn lưu manh chúng giương oai.

 

Cả lũ hạ nhân!
Chúng nô Tàu
Đảng Hồ?
Thừa lệnh của đảng Mao
Chống đối thiên triều?
Là bắt hết
Chiếu chỉ triều đình...lệnh tối cao.

Phận kiếp sinh ra để làm tôi
Dĩ nhiên cung cách cũng rất tồi
Sát hại đồng bào!
Quên Tổ Quốc!
Chín trâu?
Bờm chỉ lấy nắm xôi.

Lịch sử, rồi đây ai xử ai?
Lạc Hồng?
Dòng nữ tú anh tài
Diên Hồng vùng dậy làm cách mạng
Đạp đổ tròng ách
Diệt nhân tai.

Cộng sản ngày nay?
Đến đường cùng
Phản nghịch ý Trời!
Dùng bạo hung
Tiệt lộ hẳn nhiên, chiêu hạ sách
Thời nào mà chẳng có anh hùng.
 
Nghìn oán hận than...ngút tới Trời
Hỡi bọn hèn mạt
Chết đến nơi
Quay đầu phục thiện, tuy có muộn
Bằng không hồn xác?
Ngập lệ rơi.

 
Nguyên Thạch

 BÙI THỊ MINH HẰNG
VÀ TẤT CẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM
PHẢI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO!

Hôm nay (26/8/2014), chúng ta  BIỂU TÌNH trên FB!
 

No comments: