Saturday, May 17, 2014

Hẹn Nhau Chủ Nhật

Nguyên Thạch (Quanlambao)


Chủ Nhật này
Anh cùng em xuống phố
Rợp đoàn người như lúa trổ đơm bông
Dáng em yêu

Tuổi trẻ tim nồng
Đứng giữa phố như đóa hồng tươi đẹp.


Mỗi Chủ Nhật
Ta không cần xin phép
Bất cứ ai để được phép xuống đường
Phố của ta, giữa lòng mẹ yêu thương
Ta góp sức cho Quê Hương rạng rỡ.

Ta biểu tình để tỏ thái độ tởm khinh bọn tôi tớ
Cúi gục đầu, nâng  bợ ngoại bang!
Trận chiến qua, chưa đánh chúng đã vội đầu hàng!
Thế mới biết cái lá gan của lũ chuột.

Đất nước ta tuy nhỏ, nhưng giặc Tàu đừng tưởng rằng dễ nuốt
90 triệu dân, luôn sẵn sàng... tay tuốt gươm thiêng
Dân Việt Nam vốn dĩ nhẫn hiền
Nhưng quyết chí đánh bại bọn cuồng điên xâm lược.

Chủ Nhật này
Ta dìu nhau tiến bước
Dậy còi vang nhịp bước quân hành
Ta đứng lên cho Tổ Quốc ngàn xanh...
Hẹn nhau nhé

Hỡi các anh các chị

Độc Lập Tự Do Dân Chủ...luôn là những điều trân quí.


Nguyên Thạch

 
 


No comments: