Wednesday, February 19, 2014

Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ đã từ trần?

Vualambao  
- Chỉ mới cách đây vài ngày Phó Trưởng Ban Nội chính TƯ còn phát biểu 'có ý kiến yêu cầu đình chỉ công tác Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ để phục vụ điều tra'... Thì nay có lẽ ông Bá Thanh phải mang quyết định gởi xuống cho Quỷ dữ địa ngục bởi người như Ngọ chắc chắn sẽ xuống chín tầng địa ngục.

Tại sao người ta để quá lâu không khởi tố bị can sau khi Dương Chí Dũng đã khai trước Toà Án? Dân Hà Nội nói rằng bởi 'thượng tầng kiến trúc' còn đang 'đàm phán, thoả thuận'!!!

Có lẽ thoả thuận không xong nên cho Ngọ về chầu diêm vương hầu Quỷ sứ để hết đường mà 'xì' ra Quỷ dữ ở trần gian!

Những Quỷ dữ trần gian như Nguyễn Văn Hưởng thì vẫn còn nhởn nhơ.... Dù đã bị BCT cho về vườn nhưng xem ra bàn tay nhuốm máu vẫn tiếp tục tung hoành phụng sự Đảng X!!!
Việt Nam rồi đây sẽ nằm dưới tay của Quỷ dữ trần gian! Sẽ không thiếu những người sắp tới sẽ nối gót Phạm Quý Ngọ!

QLB 

No comments: