Monday, July 29, 2013

Tặng Thứ trưởng Bộ ngoại giao và đảng Vẹm - Nguyễn Thanh 'Sàm'

Nguyễn Thanh Sơn -  Thứ trưởng Bộ ngoại giao và đảng Vẹm
 Thanh Sơn thứ trưởng ngoại giao
Mà sao ăn nói tào lao thế này?
Đã từng ở Mỹ ở Tây
Thế nhưng vẫn cứ ngây ngây khờ khờ!…

 Phải chi ở bụi ở bờ
Như Nguyễn Tấn Dũng i tờ chưa xong
Ôi cơ chế… chuyên thua hồng
Bảy mươi năm cứ vòng vòng u mê…

Thanh Sơn lại diễn trò hề
Cứ tưởng mụ mị dân quê tin lời
Thanh Sơn cùng đảng dở hơi
Chuyện không nói có... đất trời không tha.

Trong khi đảng bán sơn hà
Quì lạy Tàu cộng…bảo là chủ trương!
Không biên giới, chung quê hương
Lưỡi bò chín đoạn nhúng nhường hiến dâng…

Miễn sao đảng có chút phân (fund)
Càng ăn càng lú, nào cần chi hơn
Mặc cho dân oán dân hờn
Dân chửi thì cứ như đờn tai trâu.

Cúi mặt chấp nhận chư hầu
Miễn sao có được nhà lầu xe hơi
Nhiều tiền lắm bạc ăn chơi
Xứng công ăn cướp để đời lên hương.

Mặc dân ngủ bụi ngủ đường
Nuôi lũ lá chắn nhiễu nhương hằng ngày
Thanh Sơn đi Mỹ đi Tây
Mà vẫn ăn nói như ngày trong bưng!

Như đảng vẫn cứ luật rừng
Côn an cứ việc lừng khừng... lên lon
Mặc cho nghiêng ngả nước non
Còn đảng đồ tể là còn chức danh…

Đảng phá đất nước tanh banh
Xuống Hố Cả Nút không phanh té nhào
Luật là tao, đảng là tao
Thằng nào hó hé là vào trại giam…

Nguyễn Thanh Sơn, thứ ba sàm.

Nguyên Thạch

No comments: