Sunday, April 14, 2013

Blog Bùi Văn Bồng biến mất...


Vualambao - Thêm một Blog bị biến mất. Hôm nay vào Blog Bùi Văn Bồng thì được thông báo đã bị Removed! Thế là Blog của Đại tá Quân đội Bùi Văn Bồng cũng đã cùng số phận với các blog 'dân đen' khác!

Than ôi dân Việt khốn khổ! Những Blog không phải 'cò mồi' tay sai của Tô Lâm như Blog Kami thì lần lượt chủ nhân đều bị cho vào 'rọ', Blog bị giải tán...

Cái Đảng X này ngày càng run sợ thì lại càng tiêu tiền của dân đi giết hại, bịt miệng nhân dân!

Cu đen

No comments: