Sunday, April 19, 2015

Ảnh trong tuần***
  

 
***
****Nguyễn Viết Dũng

****

Đại thắng mùa xuân và 16 tấn vàng được giải phóng***
Dân oan Long An: Chúng tôi quyết tâm tiêu diệt đảng CSVN
đến hơi thở cuối cùng 


 
Nguồn: Trên mạng
 
No comments: