Sunday, November 30, 2014

Đến bao giờ mới hết đấu đá lẫn nhau?

Nguyên Thạch (Vualambao)

(Nỗi buồn khi đọc các bài viết đả kích, chống đối những người đấu tranh cho Dân Chủ, các tù nhân lương tâm)

Trong cuộc sống?
Mỗi người một chính kiến
40 năm?
Cơn Quốc biến vẫn còn đây
40 năm?
Khổ ải đọa đày...
40 năm?
Vẫn còn đây hung bạo...


 
Anh ngược xuôi
Chị lo cơm áo
Đường tương lai?
Có tiếp máu cho nhau?
 
Tôi nhìn Quê Hương với nước mắt nghẹn trào
Và tự hỏi, đàn con nước Việt sao vẫn chưa đoàn kết?.
 

 
 
Dèm pha, đả phá...các anh dư biết ấy là con đường chết
Đấu đá với nhau?
Con đường kết là đâu?
Trong khi đảng CSVN đã nguyện thân quì gối làm đám chư hầu
16 chữ vàng cộng 4 tốt luôn vâng tâu Tàu cộng!.

Vì hận thù cộng sản, các anh đứng lên để chống
Hay các anh đứng lên để chống lẫn nhau?
Các anh bêu rêu
Các anh chỉ trích
Các anh thét gào...
Với mục đích đạp đổ chiến hữu, chớ chẳng siết tay nhau chung chiến tuyến!.

Các anh viết bài đả kích nhau hăng say hơn nỗi niềm cơn Quốc Biến
Đặt ganh tỵ thấp hèn quan trọng hơn chuyện quốc gia
Suy ra cho cùng, các anh chẳng khác gì loài gà
Muốn chứng tỏ mình là cái rốn của vũ trụ...giành cho ta tiếng gáy.
 

 

 

40 năm chia rẽ!

Tương lai?
Nào thấy!
40 năm tiếp nhọc nhằn...Hỏi ai mấy quan tâm?
Chuỗi dài tương lai, toàn dân vẫn phải bị giam cầm
Khi những người đấu tranh, dần theo tháng năm mỏi mệt.

Ai cũng biết đả phá, đạp đổ, chia rẽ...là chết
Nhưng bao giờ ta mới dẹp hết kiêu căng?
Đến bao giờ mới thấu hiểu được nổi nhọc nhằn
Của những người dám đứng lên tranh đấu, dẫu khó khăn...vẫn chấp nhận.

Đường khúc khủy gian nan bao bận
Sao không chung một nỗi hận vong nô?
Sao không dồn hết sức để đánh đổ huyền thoại về tên Hồ?
Và tận diệt bọn côn đồ cộng sản?

Cuộc tranh đấu này sẽ còn dài thêm bao năm tháng?
Khi chúng ta vẫn còn phỉ báng lẫn nhau!.
 

Nguyên Thạch

NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT CỦA QLB & CÁC VỤ ÁN
 


No comments: