Saturday, May 3, 2014

Thư giãn cuối tuần


Tấm hình nói lên tất cả! 



Xè xè nước chảy bên lề
Có con nhái nhỏ thấy mê nhảy vào
Xè xè xối xả bên đàng
Ểnh ương cứ tưởng cái hang nhảy vào!.



Tóc ông Hai Say



Buồn đời gãi chút, bướm tung bay



Thích hình chẳng biết để đâu
Gởi lên trên mạng, lâu lâu ghé




Đọc nàm sao?


Ngủ quên!


 




He he he...

NHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT CỦA QLB & CÁC VỤ ÁN
 


No comments: