Saturday, November 24, 2012

Anh Ba sạo, người nói láo như Cuội

Vualambao

- Có thiệt hông đó anh Ba? Chính những việc anh Ba đang làm, đã lộ cho mọi người biết anh Ba là một kẻ độc tài, phi dân chủ. Dưới trướng anh Ba chỉ toàn là những tên xu nịnh, bất tài, xài bằng cấp giả, đục khoét của công, hành hạ, áp bức những người dân vô tội, điển hình là tên "Bộ Chưởng" chuyên môn say sỉn, phát biểu linh tinh Đinh La Thăng... Hơn thế nữa, anh Ba chỉ toàn nhận những loại đầu bò đầu bướu vào lực lượng An ninh để trấn áp, tra tấn, bỏ tù những người có tấm lòng đối với non sông gấm vóc Việt Nam, chống giặc ngoại xâm. Dzậy mà anh Ba còn dzám tuyên bố: "khắc phục yếu kém bằng thực hành dân chủ". Dân chủ chỗ nào hở anh Ba? Hầu như tất cả các nước trên thế giới, ngoại trừ những nước dưới sự lãnh đạo của những tên bạo chúa độc tài, những vị nguyên thủ Quốc Gia hay những người trong bộ máy chính quyền đều có lòng tự trọng, đều từ chức nếu họ cảm thấy họ không có khả năng... Thậm chí họ xin từ chức chỉ vì họ là người đầu ngành khi nhân viên thuộc quyền phạm lỗi làm ảnh hưởng tới danh dự của Quốc Gia, mà chúng ta hay gọi là "Văn hóa từ chức".
Anh Ba nghĩ gì, khi nền kinh tế què quặt của cả nước đang đến tình trạng phá sản, biển đảo, tài nguyên của đất nước đang bị bọn bành trướng "nước lạ" chiếm đóng, xâm phạm một cách trắng trợn dưới sự lãnh đạo một cách tài tình và sáng suốt của anh Ba và gia đình và bè lũ tay sai bán nước của anh Ba.

Anh Ba yêu quý,


Anh Ba nghĩ gì, khi ngay cả người đại diện cho dân-đại biểu Quốc Hội yêu cầu anh Ba nên bắt đầu sử dụng "văn hóa từ chức"?

Đừng nói nhăng nói cuội nữa anh Ba, chẳng hề có người dân nào muốn anh Ba tại vị cả. Chỉ có cái băng đảng thổ tả của anh Ba bầu cho anh Ba thôi. Dzậy mà anh Ba còn dám mở miệng "khắc phục yếu kém bằng thực hành dân chủ"?

Hãy từ chức đi anh Ba, và trả lại cho đất nước, cho người dân những gì mà anh Ba và gia đình kiếm chác, thu hoạch từ những nguồn tiền bất chính, không phải do thành quả, sức lao động của chính mình. Ngạn ngữ nước ngoài có câu: "Những gì thuộc về Cesar hãy trả lại cho Cesar".

Nếu làm được điều đó, anh Ba sẽ trở thành người anh hùng dân tộc của Việt Nam, danh tiếng anh Ba sẽ lưu truyền từ nay cho đên mãi mãi về sau . Anh hùng hay trở thành một tên tội đồ, bán nước bị mọi người phỉ nhổ đều bắt nguồn từ đây. Gương Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Saddam Hussein, Gaddafi..v..v.. sờ sờ trước mắt, không thấy sao anh Ba?

Hãy thả hết những tù nhân chính trị, những người thực tâm muốn dân chủ cho đất nước để thực hành khắc phục yếu kém...như ý muốn của anh Ba, tại sao không sử dụng họ mà lại bắt bỏ tù họ? Có nghịch lý không anh Ba? Hãy thả họ trước khi từ chức nha anh Ba.

Có dám làm không anh Ba?

Bộ đội chiến trường K
*
Phụ lục : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Khắc phục yếu kém bằng thực hành dân chủ http://phapluattp.vn/20121114110234810p0c1013/thu-tuong-nguyen-tan-dung-khac-phuc-yeu-kem-bang-thuc-hanh-dan-chu.htmNHỮNG BÀI VIẾT MỚI NHẤT CỦA QLB & CÁC VỤ ÁN
HỒ SƠ BẮC Á& SỮA TH TRUE MILK HỒ SƠ LIÊN QUANMAFIA HỒ SƠ MASAN TECHCOMBANK HỒ SƠ VỀ NH PHƯƠNG NAM & TRẦM BÊ NGUYỄN ĐỨC KIÊN - EXIMBANK

No comments: